Wspólne muzykowanie rozwija

W naszym Studium uczymy przede wszystkim gry na gitarze. Młodsze dzieci chwytają do ręki gitarę klasyczną, starsze próbują swoich sił z elektrykiem czy basem, czasami akustykiem. Od lat obserwuję, z jakim zacięciem, szczególnie najmłodsze dzieci, uczą się gry na gitarze. Zadziwia mnie to i bardzo cieszy. Muzykowanie bowiem, może bardziej nawet to w mniej sformalizowanej formie, wspomaga rozwój. Czytaj dalej