Metoda Suzuki

W pełnym brzmieniu metoda nazwana Metodą Języka Ojczystego. Nazwę wzięła od swego twórcy, japońskiego skrzypka, Shinichi Suzuki. Metoda pozwala na wszechstronny rozwój umiejętności dziecka przez grę na wybranym instrumencie. Pierwotnie były to skrzypce, a w tej chwili metoda obejmuje także fortepian, wiolonczelę, flet, harfę i gitarę.

Potwierdzonymi zaletami metody jest rozwój pamięci, koncentracji i spostrzegawczości, także koordynacji ruchowej, otwartości, pewności siebie i dużego poczucia własnej wartości opartego na wewnętrznym przekonaniu i umiejętnościach.

Lekcje metodą SuzukiLekcje metodą Suzuki

Sprawdź jak wygląda nauka metodą Suzuki w naszej szkole.

Comments are closed.