Koncert „Gitara Pierwsza Klasa”

13 Października 2023 w Domu Kultury Bajka odbył się coroczny koncert uczniów, którzy rozpoczęli swoją muzyczną podróż dzięki nauce gry na gitarze w naszym studium w Poznaniu. Wydarzenie pod nazwą ”Gitara Pierwsza Klasa” zaowocowało wspaniałą atmosferą, która pomogła uczestnikom opanować tremę i po raz pierwszy poznać smak występu scenicznego.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.