Nauka gry metodą Suzuki

Kto z nas – Rodziców – nie marzy o dziecku szczęśliwym, spełnionym, wykorzystującym w pełni potencjał, jaki nosi w sobie? Metoda odkryta i przez wiele lat wykorzystywana przez japońskiego pedagoga Shinichi Suzuki, pozwala w dużej mierze pomóc otworzyć się naszemu dziecku na kształcenie wszelkich talentów – nie tylko muzycznych. Stymuluje do wszechstronnego rozwoju w atmosferze otwartości, radości i akceptacji.

Metoda Suzuki – na czym polega Metoda Języka Ojczystego?

  • wykorzystuje ogromny potencjał dziecka do uczenia się
  • pozwala na bliski kontakt i bezpośrednie zaangażowanie Rodzica w edukację dziecka
  • wspomaga rozwój koncentracji i spostrzegawczości, a także stymuluje rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • pozwala na społeczny rozwój dziecka oraz pomaga w budowaniu wysokiego poczucia własnej wartości

Nauczanie metodą Suzuki składa się z kilku elementów:

  • wczesne nauczanie dostosowane do indywidualnego tempa rozwoju dziecka
  • codzienne słuchanie muzyki
  • lekcje indywidualne (30 minut jeden raz w tygodniu) dostosowane do wieku i umiejętności koncentracji dziecka
  • współpraca z Rodzicem
  • lekcje grupowe (45 minut dwa razy w miesiącu) dające możliwość wspólnego muzykowania, ale także obserwacji postępów innych dzieci

W tej chwili zajęcia metodą Suzuki nie są prowadzone w Studium. Zapraszamy jednak dzieci już od 6 roku życia na zajęcia umuzykalniająco-gitarowe do naszych nauczycieli!

Comments are closed.