Pierwszaki zagrały w Leniwcu

Tradycją stało się już w naszym Studium, że wszelkie spotkania, koncerty i koncerciki w gronie studyjnym inaugurują Pierwszaki. Pierwszaki czyli uczniowie którzy dołączyli do Studium w wrześniu lub październiku 2017 roku i stawiają swoje pierwsze kroki w nauce gry na gitarze. Spotkanie w Cafe Leniwiec to ni mniej ni więcej tylko pasowanie na gitarzystę.

W tym roku miało ono miejsce 21 października o g. 11 w zaprzyjaźnionej Cafe Leniwiec. W to wcale nieleniwe sobotnie przedpołudnie rozbrzmiewało gitarowymi dźwiękami dochodzącymi z mniejszych gitar uczniów i z większych gitar często towarzyszących im nauczycieli. Na widowni natomiast przy dobrej kawie i ciastku zasiedli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ciocie i wujkowie. 

Pierwszy występ przed publicznością zawsze jest stresogenny, dlatego dbamy o to, aby publiczność była przychylna  a miejsce przyjazne i kameralne. Prezentowanie swoich umiejętności na scenie (jak mała by nie była) jest ważne ze względu na motywację – jest cel, dla którego dziecko uczy się danego utworu i jednocześnie mierzy się z tremą związaną z publicznym występem.

Wspomnienia ze spotkania Gitara pierwsza klasa 2017 zarejestrowaliśmy na kilku zdjęciach (fotografie dzięki uprzejmości pana Rafała Żuchowskiego):

Bookmark the permalink.

Comments are closed.